Duyurular

AKAUM’A İKİ ÖDÜL DAHA

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu, PTT Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ev sahipliğinde Kayseri Turizm Kültür İl Müdürlüğü sergi salonlarında 20-30 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen Kayseri 2012 Ulusal Filateli Sergisi ve yarışması kapsamında yapılan sergi ve filateli yarışmasında AKAUM Müdürü Doç.Dr. Ulvi Keser “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi 1955-1974” isimli koleksiyonu ve arşiviyle altın madalya, Atılım Kıbrıs Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (AKAUM) ise “Kıbrıs’ta Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası” isimli filateli koleksiyonu ile büyük gümüş madalya kazanmıştır. Her iki koleksiyonla ilgili ödüller 29 Kasım 2012 tarihinde Kayseri’de yapılan ödül töreninin ardından takdim edilmiştir.

SARIYER DOĞA KOLEJİ AKAUM’UN KONUĞU OLDU

İstanbul’da faaliyette bulunan Sarıyer Doğa Koleji tarafından hazırlanması planlanan Kıbrıs belgeseliyle ilgili olarak 30 Nisan 2013 tarihinde söz konusu okulun ilgili olarak Uluslar arası İlişkiler Öğretmeni Zehra Çınar başkanlığında bu projeye katılan Merve Genç, Ayşe gamze Akar, Semanur Akgül ve Çiğdem Büyüktarım’la birlikte bilgi belge, doküman ve danışmanlık almak üzere üniversitemize gelmişlerdir

2013 Kuzey Kıbrıs’ta Geleceğin Planlanması Çalıştayı

Eko-Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan ve daha önce de Atılım Üniversitesi olarak katıldığımız bu yılki çalıştay 13 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Çalıştay kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden KKTC Milli Eğitim Bakanı Mutlu ATASAYAN, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut ÖZÇINAR, Türkiye’den TC Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir ATALAY, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK, TBMM Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün veTBMM Konya Milletvekili - İdare Amiri Mustafa Kabakçı yanında yurtiçi ve dışından akademisyenler, bürokratlar ve davetliler hazır bulunmuştur. KKTC hakkında film gösterimi, müzik dinletisi sonrasında çalıştayda ayrıca iki oturum halinde bir de panel gerçekleştirilmiştir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KIBRIS ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULMASI

1- Atılım Üniversitesi bünyesinde halen kurulması önerilen Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ile ilgili olarak İşletme Fakültesi çerçevesinde lisans derslerinin verilmekte olduğu Uluslararası İlişkiler Bölümü bulunmaktadır. Aynı şekilde üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü çerçevesinde Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı da halen açıktır ve hizmet vermektedir.

2- Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından halen açılacak bu merkezle doğrudan ilgili olarak lisans öğrencilerine yönelik Mediterranean Strategic Politics ve Turkish-Greek Relations and Cyprus isimli iki farklı ders verilmektedir. Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin faaliyete geçmesinin ardından söz konusu bu derslerin merkez bünyesinde açılacak dersliklerde yapılması yanında oluşturulma çalışmaları devam etmekte olan Kıbrıs Araştırmaları Kütüphanesi vasıtasıyla gerek öğrencilere gerekse üniversite bünyesindeki akademisyenlere bilimsel destek sağlanacaktır. Merkezin çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak ve farklı üniversite ve araştırma merkezlerinden okulumuza çeşitli nedenlerle-yüksek lisans tezi, doktora tezi, danışmanlık, akademik çalışma yapmak, araştırmalarda bulunmak, sempozyum, kongre bildirileri hazırlamak vb gibi- müracaat edenlere de ayrıca destek verilecektir.

3- Uluslararası İlişkiler bölümünün misyonu, dünya siyasetindeki yönelişleri, bölgesel ve ülkemizdeki politik gelişmeleri inceleyen ve dış politika konularına sorgulayıcı bakan araştırmalarda bulunmak ve öğrencileri bu konuda geliştirmektir. Uluslararası İlişkiler bölümünün vizyonu, Uluslararası İlişkiler alanını kapsamlı bir şekilde araştıran, bölgesel uzmanlığa önem veren, iç politika ve dış politikaya hakim öğrenciler yetiştiren bir bölüm olmaktır. Uluslararası ilişkiler bölümü mezunları aldıkları eğitimin içeriğine, ilgi alanlarının çeşitliliğine ve geliştirecekleri kişisel yeteneklerine bağlı olarak çeşitlenebilecek geniş bir istihdam alanına sahiptir. Uluslararası İlişkiler lisans diplomasına sahip olan öğrencilerin mezuniyet sonrasında muhtemel görev alabilecekleri kuruluşlar ve görev yerleri Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Turizm Bakanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları yanında çeşitli üniversiteler, ayrıca farklı kamu kurumlarındaki Avrupa Birliği ve dış ilişkiler genel müdürlükleri veya daire başkanlıklarıdır. Bütün bu görev alanlarına ilaveten mezunlar ayrıca finans sektöründe ve özellikle de yazılı ve görsel medyada iş bulma imkânlarına sahiptirler. Bu bağlamda bakıldığında Türkiye’nin özellikle dış politikada en önemli sorunlarından birisi olarak görülen Kıbrıs adası özellikle uluslararası ilişkiler boyutu yanında tarihi süreçte irdelenmeli, adanın demografik özellikleri, sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel altyapısı ile bugüne kadar yaşanan sorunlar ve adanın Türkiye ile Yunanistan açısından ne ifade ettiği, adada yaşayan Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının mevcudiyetinin ne anlama geldiği kavranmalıdır.
Özellikle Türkiye’nin uluslararası platformda Kıbrıs eksenli olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girmesiyle İlgili Sorunlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Tanınmasıyla İlgili Sorunlar, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Avrupa Birliği Yapılmasıyla İlgili Sorunlar, Adanın Silahlandırılmasıyla İlgili Sorunlar, Doğu Akdeniz’de Güvenlik Algılamaları Sorunu, Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası Çevresinde Petrol Arama Girişimleri başta olmak üzere Ege Sorunu, AB Platformunda Adalar Sorunu, Adaların Yunanistan Tarafından Silahlandırılması, Kıta Sahası Sorunu, Ege’de Petrol Arama Girişimleri, Karasuları İle İlgili Sorunlar, Hava Sahasının Kullanılmasıyla İlgili Sorunlar, FIR Hattı İle İlgili Sorunlar, NATO Tatbikatlarıyla İlgili Sorunlar, Yunanistan’daki Türk Azınlığı İle İlgili Sorunlar, Patrikhane ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun Açılması İle İlgili Sorunlar, pek çok sorununun Yunanistan merkezli olduğu dikkate alınacak olursa kurulacak merkez vasıtasıyla konuların, tarihi sürecin ve olayların daha objektif, bilimsel ve belgeye dayalı olarak irdelenmesinin gerekli ve şart olduğu da ortaya çıkar.

4- Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi yukarıda belirtilen Mediterranean Strategic Politics ve Turkish-Greek Relations and Cyprus dersleri yanında Turkish Foreign Policy ve History of Diplomacy dersleriyle de International Relations Theory, Current Politics of the Middle East, European Union, Human Rights in Global Politics dersleriyle de bu merkezi tamamlayan bir müfredata sahiptir. Öncelikle lisans öğrencilerinin bu merkez vasıtasıyla yapılacak ve gerek üniversite içinden gerekse üniversite dışından davet edilecek akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından verilecek konferanslar, çeşitli konularda düzenlenecek paneller, beyin fırtınası çalışmaları, kongre ve sempozyumlar vasıtasıyla özellikle Kıbrıs konusunda sağlam bilgilere sahip olmaları amaçlanmaktadır.

5- Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından gerek Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından uygulanan müfredata bağlı olarak gerekse Kıbrıs’la ilgili çeşitli önemli gün ve dönemlerde düzenleyeceği farklı bilimsel faaliyetlerle öncelikle Atılım Üniversitesi öğrenci ve personeline daha sonra konuyla ilgilenen bütün akademisyen ve öğrencilere hizmet verecektir. Kurulma aşamasında olan Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi çerçevesinde Atılım Üniversitesi bünyesinde 2008-2009 bahar döneminde 1 kolokyum, 2 panel ve 4 konferans gerçekleştirilmiştir. Aynı çerçevede 2009-2010 güz döneminde de üniversite çerçevesinde Birinci Ulusal Kıbrıs Sempozyumu gerçekleştirilmiş, devam eden süreçte bu sempozyumların uluslararası nitelikte yapılması yönünde görüş birliğine varılmıştır. Aynı dönem içerisinde ayrıca Kıbrıs konusuyla ilgili olarak çeşitli akademisyenlerin ve konunun uzmanlarının katıldıkları 1 panel, 2 konferans tertip edilmiştir. Birinci Ulusal Kıbrıs Sempozyumu çerçevesinde ayrıca PTT Genel Müdürlüğü ile de koordine edilmek suretiyle gerek Kıbrıs konusunun dünyaya yansıtılması gerekse yapılacak olan bilimsel faaliyetin duyurulması anlamında özel gün damgası uygulamasına gidilmiş ve üniversitede “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi”, “Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler (UNFICYP) Askeri Posta Faaliyetleri” ve “Kıbrıs’ta Posta Faaliyetlerinde Rum Propagandası” başlıklı üç farklı koleksiyondan oluşan bir sergi ziyaretçilere açılmıştır.

6- Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi yukarıda da kısaca belirtildiği üzere sadece Atılım Üniversitesi mensuplarına yönelik değil Kıbrıs konusunda araştırma yapmak isteyen, kaynaklara ulaşma açısından sıkıntı çeken ve Kıbrıs’la ilgili farklı bilimsel çalışmalarla ilgilenen herkese yönelik hizmet vereceği gibi ayrıca kamuoyuna yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde de bulunacaktır. Bu kapsamda Kıbrıs ile ilgili çeşitli sergilerin açılması, konuyla ilgili farklı alanlarda uzman kişilerin üniversiteye davet edilmesi, ayrıca üniversitenin işbirliği yapacağı çeşitli kurum ve kuruluşlar çerçevesinde üniversite dışında da topluma yönelik bilgilendirme ve katkı çalışmalarında bulunması amaçlanmakta ve hedeflenmektedir.

7- Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan fiziki altyapı ve imkânlar Atılım Üniversitesi bünyesinde mevcuttur.

8- Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nde görev alacak öğretim elemanları aşağıda belirtildiği şekildedir ve söz konusu öğretim elemanlarına ait özgeçmişler de ekte sunulmuştur;

KIBRIS ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Ulvi Keser (Merkez Müdürü)

Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Cenk AYGÜL

Yrd. Doç. Dr. Salih Ak (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Bahar Turhan Hurmi (Üye)

Dr. Pınar GÖZEN

KIBRIS ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Kamuran REÇBER Doç. Dr. Mustafa İsmihan

Prof. Dr. Füsun Arsava Prof. Dr. Engin BERBER

Doç. Dr. Soyalp Tamçelik Prof. Dr. Ata ATUN

Doç.Dr. Kemal ARI Doç.Dr. Barış ÖZDAL

Uzm. Sema Sezer

9- Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’ne ait yönetmelik ekte sunulmuştur.

.